Kävelyn harjoittelu

Etäkuntoutus /
AVH-kuntoutus, Anna-Liisa Suhonen-Ohlson & Maj-Britt Forsbom

Valitse tuote:

Videotuotteet ovat käytettävissäsi heti.

Malli:

Esittely:

Aivoverenkiertohäiriökuntoutujan oirekuvan ymmärtäminen on tärkeää kuntoutumisen edistymisen kannalta. Kuntoutujan toiselta kehonpuoliskolta saattaa puuttua aktiviteetti kokonaan tai osittain tai heikkoutta. Kuntoutujalla voi olla kosketustunnon ja asento- ja liiketunnon häiriöitä. Kuntoutujilla voi olla myös kehonhahmottamisen ja ympäristön hahmottamisen ongelmaa, kielellisiä häiriöitä sekä kasvojen ja värien tunnistamisen ongelmia. Nämä saattavat aiheuttaa kuntoutujalle toimintavaikeuksia, esimerkiksi jäykkyyttä pareettiselle puolelle toimintojen aikana. Tämä edellyttää fysioterapeutilta turvallista ja koko kehollista ohjausta.

Materiaali sisältää AVH-kuntoutujan siirtymisen ja kävelyn ohjausta ja fasilitaatiota. Materiaalissa painotetaan manuaalista, kehollista ja ympäristön fasilitaatiota verbaalisilla ohjeilla. Videoissa esitetään mm. siirtymisten ohjausta, vartalon toiminnan aktivointia ja kävelyn ohjausta. Materiaali soveltuu asiantuntijoiden työkaluksi, opetusmateriaaliksi ja kotihoidon tueksi.

Anna-Liisa Suhonen-Ohlson ja Maj-Britt Forsbom ovat fysioterapeutteja, Bobath-kouluttajia ja Affolter terapeutteja. He ovat työskennelleet neurologisen fysioterapian parissa jo yli 30 vuoden ajan.

  • Maj-Britt Forsbom ja Anna-Liisa Suhonen-Ohlson ovat Suomen johtavia neurologisen kuntoutuksen ammattilaisia.
  • Sisältää yli 100 videota, joita voit myös lähettää kuntoutujalle tai omaisille..
  • Todella kattava kokonaisuus AVH-kuntoutukseen.
  • Sopii AVH-kuntoutujien kanssa toimiville ja omaisille.
  • Erinomainen videopaketti opiskelijoille.
  • Valitse tuote:

    Videotuotteet ovat käytettävissäsi heti.

    Malli: