Teoriataustaa ja testausta

Etäkuntoutus /
Impingement, Ville Puukka & Pekka Anttila

Valitse tuote:

Videotuotteet ovat käytettävissäsi heti.

Malli:

Esittely:

Olkapääkipu on selkäkivun jälkeen yleisin hoitoon hakeutumisen syy tuki- ja liikuntaelimistön oireissa. Iso osa olkapääkivuista on olkalisäkkeen alle paikallistuvaa kipua, josta käytetään nimitystä olkapään pinneoireyhtymä. Oirekuvan synnystä ei ole täyttä selvyyttä, mutta oletetaan, että ylirasitus ja toistuvat yliolan liikkeet saattavat ärsyttää kiertäjäkalvosimen jänteitä ja niiden alla olevaa limapussia, johtaen jänteen degeneraatioon ja lopulta repeämään. Tämä kehitys yhdessä kiertäjäkalvosimen lihasten heikentymisen kanssa ahtauttavat olkalisäkkeen alaista tilaa.

Materiaalissa tuodaan esiin impingement-oirekuvaan johtavia syntymekanismeja sekä eri vaiheiden harjoitteita. Materiaali on jaettu konservatiiviseen ja operatiiviseen osioon. Konservatiivisessa osiossa esitetään lavan ja olkanivelen tutkimista ja harjoitteita erityyppisiin lavan ja olkanivelen toimintahäiriöihin. Operatiivisessa osiossa esitetään leikkauksen jälkeisiä harjoitteita. Materiaalista voi lähettää videoita asiakkaille. Tuote tukee terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyötä ja hoitoketjuperiaatetta ja lisää potilaan tietoisuutta impingement-oirekuvasta ja sen syntyyn vaikuttavista tekijöistä.

Ville Puukka on koulutukseltaan ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri. OMT-fysioterapeutti Pekka Anttila on tehnyt pitkän päivätyön olkapääkuntoutujien parissa.

  • Ortopedi Ville Puukka ja ft, OMT Pekka Anttila ovat luoneet kattavan videopaketin olkapään impingementin kuntoutukseen.
  • Sisältää 42 videoita, joita voit myös lähettää asiakkaallesi.
  • Sopii lääkäreille, fysioterapeuteille, hierojille ja opiskelijoille.
  • Valitse tuote:

    Videotuotteet ovat käytettävissäsi heti.

    Malli: