6 kk

Verkkokoulutus /
Lapsen sensomotorinen kehitys, Pirjo Salpa

Valitse tuote:

Videotuotteet ovat käytettävissäsi heti.

Malli:

Esittely:

Lapsen kehitys ensimmäisen elinvuoden aikana on nopeampaa kuin minään muuna elinvuotena. Ensimmäisen elinvuoden aikana lapsen aivojen koko kaksinkertaistuu, hän oppii hallitsemaan asentonsa painovoimaa vastaan, ja hän vastaa eri ärsykkeisiin usealla eri tavalla. Lapsen kehitystä arvioidaan yleensä virstanpylväiden avulla. Kehitys ei kuitenkaan etene lineaarisesti, vaan päällekkäisesti ja valmis-tavasti siten, että lapselle kehittyy samaan aikaan useita eri taitoja. Yksittäiset taidot opitaan tietyn ikähaitarin aikana. Lapsen kehitys on yksilöllistä ja kehitysnopeus vaihtelee samalla yksilöllä ja eri yksilöiden välillä. Kehityksen nopeuteen voivat vaikuttaa mm. lapsen terveydentila, lihasjäntevyys, luonteenpiirteet tai tavasta, jolla lasta hoidetaan harjoittelu ja ympäristötekijät.

Videomateriaalissa kuvataan lapsen kehitys ensimmäisen elinvuoden aikana. Vuosi on jaettu neljään kolmen kuukauden jaksoon: 0-3 kk, 3-6 kk, 6-9 kk ja 9-12 kk. Materiaalissa arvioidaan lapsen karkean motoriikan, aistien, vuorovaikutuksen ja hienomotoriikan kehitystä. Lisäksi materiaalissa tarkastellaan yksittäisen taidon kehittymistä toiminnaksi, toiminnan laatua ja sitä, mitä itsenäinen liikkuminen merkitsee lapsen kokonaiskehitykselle. Materiaali on suunnattu terveydenhuoltoalalla toimiville henkilöille ja opiskelijoille sekä kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneet lapsen sensomotorisesta kehityksestä.

Pirjo Salpa on erikoistunut lasten neurologiseen fysioterapiaan. Hän on työskennellyt vuosia neurologisesti vammaisten lasten parissa.

  • Sisältää 64 videota.
  • Videoissa on kuvattu 2 vko:n, 1 kk, 3 kk, 6 kk, 9 kk, 10 kk, 15 kk ikäisiä lapsia
  • Näe lapsen sensomotorinen kehitys videoina. Pirjo Salpan kirja aiheesta on loppuunmyyty.
  • Sopii lääkäreille, fysioterapeuteille, sairaahoitajille, kätilöille, terveydenhoitajille, äideille ja opiskelijoille..
  • Käytössä useissa AMK-kouluissa opetusvideona.
  • Valitse tuote:

    Videotuotteet ovat käytettävissäsi heti.

    Malli: